Zaufało nam 22160 firm.

Zaloguj się! Zarejestruj się!

Korzystny wizerunek firmy

Wiele czynników decyduje o sprzedaży produktu, a jednym z najważniejszych jest niewątpliwie wizerunek firmy, czyli sposób jej spostrzegania, wyobrażenie o przedsiębiorstwie. To dzięki niemu zainteresowanie produktem wzrasta, ponieważ wizerunek buduje więź między producentem, a klientem.

        Wizerunek firmy jest wypadkową wielu czynników, zależy między innymi od strategii, stylu kierowania firmą. Zalety dobrego wizerunku przedsiębiorstwa są olbrzymie, dzięki niemu zjednujemy sobie zaufanie klientów, a to już bardzo dużo. Korzystne nastawienie do firmy bywa sukcesem, który przekłada się na ilość sprzedanych produktów.

        Bywa i tak, że wizerunek firmy różni się od wizerunku docelowego, planowanego. Odpowiednie metody, sposoby pozwalają na stworzenie takiego wyobrażenia o firmie, na którym nam zależy. Na kompletny wizerunek mają wpływ zarówno pracownicy przedsiębiorstwa, jak i ludzie znajdujący się po drugiej stronie – klienci, ich wyobrażenia, pragnienia, często mające podłoże emocjonalne. Pamiętajmy, że wizerunek firmy w dużej mierze zależy od jej pracowników. Za korzystny wizerunek sklepu będzie odpowiadać sprzedawca, swoistą wizytówką firmy jest także kierowca – jej przedstawiciel w terenie albo pracownicy recepcji, z którymi kontaktują się klienci.

        Techniki komunikacyjne pomagają wykreować planowany wizerunek firmy. Rozpowszechniamy wizerunek firmy za pomocą reklamy, opakowania, szyldom, mediom. Duże znaczenie ma marka – jeśli pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, budzi zaufanie i sympatię klienta.

        Między producentem - swoistym nadawcą, a odbiorcą – klientem zachodzi relacja, od której wiele zależy. Komunikat musi być zrozumiały, tak, by nie budził wątpliwości. Często zdarza się, że firmy używają obcojęzycznych nazw, które mylnie kojarzą się klientowi albo reklama nie sprawdza się w danych warunkach. Ważne, by dopasować nasz produkt do warunków lokalnych, wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w tym także kulturę kraju.

        Media odgrywają istotną rolę w kreowaniu wizerunku firmy, umożliwiają dotarcie do masowego odbiorcy, mają duży zasięg oddziaływania.     Odbiór czynników, które kształtują wizerunek firmy zależy od tego, jaką wiedzę na temat organizacji posiada jednostka, od jej potrzeb, a także norm i wartości , które obowiązują  w obrębie społeczeństwa.

        Badania wizerunku firmy pomagają w uzyskaniu informacji o słabych i mocnych stronach przedsiębiorstwa, porównaniu jej z konkurentami. Należy regularnie sprawdzać, które działania firmy przyniosły korzyści jej wizerunkowi, a które zaszkodziły.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2007-2014 Wyszukiwarka Firm